Spánková laboratoř

Spánková laboratoř v Opavě se specializuje na diagnostiku a léčbu syndromu spánkové apnoe.

Provádíme také kontroly pacientů léčených přetlakovou ventilací.

Jsme akreditovaným centrem spánkové medicíny České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Úvodní strana » Spánková laboratoř

Akreditované centrum spánkové medicíny

 

Jsme akreditovaným centrem spánkové medicíny České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Naším hlavním cílem je nabídnout pacientům služby tak, aby nemuseli trávit svůj čas v nemocničním zařízení a aby mohli vše zvládnout v ambulanci a domácím prostředí.

 

 

Obstrukční spánková apnoe (OSA)

Obstrukční spánková apnoe je svými důsledky závažné onemocnění postihující podle současných poznatků více než 1 milion obyvatel naší republiky. Svými typickými projevy, jako jsou chrápání se zástavami dechu, vede k nekvalitnímu spánku, který narušuje naše denní aktivity (nevyspalost, nižší výkonnost, mikrospánky, sexuální poruchy atd.)

Příznaky

  • Chrápání a opakující se zástavy dechu (apnoe) během spánku ukončované hlasitým zvukem, zachrápáním
  • Spánek je nekvalitní, většinou s několika probuzeními, spojenými často s nucením na močení (nykturie)
  • Ráno při probuzení obtěžuje sucho v ústech, dominujícím pocitem je však neodpočatost a neosvěženost i po dostatečně dlouhém spánku
  • Přes den převládá únava, snížená výkonnost, poklimbávání až usínání v klidu či při monotónní činnosti (čtení, sezení na poradě, mikrospánky při řízení), u těžší OSA i během aktivní činnosti
  • S uvedenými příznaky často souvisí i zhoršená nálada, potíže s erekcí, sníženým libidem a další problémy

OSA postihuje cca 10-20% populace, 2-3x častěji muže, zvláště středního a vyššího věku (neoficiálně se udává, že jím trpí zhruba polovina mužů ve věku nad 50 let).

Příčina onemocnění

OSA je nejčastěji spojena s:

  • mužským pohlavím
  • nadváhou
  • obezitou
  • kouřením

U pacientů s OSA dochází hlavně z uvedených důvodů ke zmnožení tkání v oblasti kořene jazyka, měkkého patra a hltanu a dýchací cesty se zužují, během apnoí se dýchací cesty uzavírají. Vzduch neproudí do plic, neokysličuje se krev. Nedostatek kyslíku spouští v těle „poplachovou reakci“, která je ukončena krátkým probuzením s přechodným zvýšením srdeční aktivity a vzestupem krevního tlaku. Po několika vteřinách pacient opět usíná a probouzení většinou nezaznamená. Opakovaná mikroprobuzení zabraňují prohloubení spánku do stádií, která jsou nutná k regeneraci organismu a pocitu osvěžení. Proto si pacienti stěžují na neosvěženost a únavu po ránu a poklimbávají přes den.

 

Důsledky onemocnění

Hlavním zdravotním důvodem, proč musí být OSA léčena, je její příčinný stav k rozvoji onemocnění srdce a cév, hlavně hypertenze, poruchám srdečního rytmu, ischemické chorobě srdeční (ateroskleróza, infarkt myokardu), srdečnímu selhání, cévním onemocněním mozku atd. V poslední době je intenzivně studován vliv opakovaných probuzení a poklesů hladiny kyslíku v krvi během apnoí na vznik metabolických poruch – cukrovky 2. typu, poruch lipidového metabolismu (dyslipidemie), nealkoholické steatózy jater a dalších. Všem těmto nemocím lze předejít jen včasnou diagnostikou a léčbou.

Diagnostika a léčba

Léčba OSA se řídí počtem apnoických pauz za hodinu spánku – tzv apnoe-hypopnoe indexem – AHI. K jeho zjištění je třeba provést polygrafické vyšetření v našem zařízení. Za známku nemoci se považuje 5 zástav dechu za hodinu spánku, se stoupajícím počtem apnoí stoupá zdravotní riziko. U lehčích případů připadá v úvahu chirurgická léčba, u těžších případů je pak suverénní metodou léčba pomocí trvalého přetlaku v dýchacích cestách (CPAP).

Na smluvený termín a danou hodinu se dostavíte do naší ambulance.

Polygrafické vyšetření se provádí ambulantně, to znamená, že není-li domluveno jinak, přístroj od nás dostáváte zapůjčen a odcházíte s ním domů.

 

Po celonoční monitoraci pak přístroj druhý den přinesete ve smluvenou hodinu vrátit zpět do naší ambulance. Polygrafického vyšetření je následně podrobně analyzováno a jeho výsledek Vám bude sdělen na kontrole. Po podrobném vysvětlení bude lékařem navržen další postup a doporučena optimální léčba.

 

Obstrukční spánková apnoe je v závislosti na své tíži léčena chirurgicky nebo pomocí přístroje CPAP – trvalého přetlaku v dýchacích cestách.

Samozřejmou součástí péče o naše pacienty jsou pravidelné kontroly, při kterých kontrolujeme efekt léčby a event. ji upravujeme.

Objednání

Hlavním konzultantem zařízení je MUDr. Marek Plášek. Na každého klienta je vyhrazen dostatek času a prostoru, abychom mohli společně najít nejvhodnější řešení. Pro konzultaci nás, prosím, kontaktujte.

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.